zachmurzenie duże
sobota
Unieważniono przetarg, dziury zostają
17 kwietnia 2019 r. | 18:56

Został unieważniony przetarg za remont dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych. 

Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma.

Jak wynika z zawiadomienia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, w postępowaniu nie ustawiono dynamicznego systemu zakupów.

Dynamiczny system zakupów to postępowanie przebiegające w pełni drogą elektroniczną. Mogą z niego korzystać zarówno pojedynczy, jak i centralni zamawiający. - czytamy na portalzp.pl

Faktem jest, że przetarg został ogłoszony za późno. Teraz nie wiadomo, kiedy będą naprawione liczne dziury pozostałe po zimie.

ŁUKASZ DUDEK