zamglenia
środa
W tarnogórskich lasach szykuje się polowanie
10 grudnia 2018 r. | 18:56

Koło Łowieckie "Świerklaniec" z siedzibą w Nakle Śląskim opublikowało terminy i miejsca planowanych polowań zbiorowych.

UWAGA POLOWANIE -  takie tabliczki będą rozmieszczone niebawem przed wejściem do lasów.

Apelujemy do mieszkańców na terenach prowadzonego odstrzału: wykażcie się dużą wyrozumiałością i nie utrudniajcie prowadzonych polowań. Jednocześnie zapewniam, że nikt kto spaceruje po lesie, nie zostanie z niego wyproszony, ani ukarany grzywną -  mówił Rafa Romanowski z Ministerstwa Rolnictwa. 

Plan polowań

23.12.2018 r. (niedziela) - obręb lasów w miejscowości Nowe Chechło i Żyglin. Zbiórka o godzinie 8:00 - zakończenie do godz. 15:00.

6.01.2019 r. (niedziela) - obręb lasów w miejscowości Żyglin, jadąc z Żygina do Świerklańca drogą 912 po prawej i lewej stronie. Zbiórka o godzinie 8:00 - zakończenie do godz. 15:00.

13.01.2019 r. (niedziela) - obręb lasów w miejscowości Miasteczko Śląskie i Żyglin przy drodze 908, jadąc z Tarnowskich Gór w kierunku Miasteczka Śląskiego po lewej i prawej stronie. Zbiórka o godzinie 8:00 - zakończenie do godz. 15:00.

Obwód 99, w którym odbędą się polowania zbiorowe, ma ponad 5 tys. hektarów. 

Wiele osób nie popiera łowiectwa, jednak w tym miejscu zacytuję słowa jednego z myśliwych:

Ja bym chciał, żeby przez 5 albo 10 lat nie polować.  I wtedy ludzie zobaczyliby, co się dzieje.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny.

Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową.

Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

źródło: UM Miasteczko Śląskie, www.pzlow.pl, www.kalendarzrolnikow.pl

ŁUKASZ DUDEK