słabe opady śniegu
-2°
-7°
środa
Na zdjęciu po środku Franciszek Paśmionka. Otwarcie budynków socjalnych.
Wodociągi sprzedane
07 marca 2018 r. | 22:36

Chciałbym wam przedstawić kilka faktów bez komentarza. 

W kadencji 2002-2006 Gmina Miasteczko Śląskie sprzedała Veoli kanalizację i wodociągi. Burmistrzem wtedy był Stanisław Wieczorek, a wiceburmistrzem Franciszek Paśmionka.

Stanisław Wieczorek w 2014 roku był pełnomocnikiem komitetu wyborczego Burmistrza Krzysztofa Nowaka. 

Zobaczmy co się dzieje z majątkiem Gminy Miasteczko Śląskie.

Struktura kapitałowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (na dzień 01.01.2017r.)

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SA z siedzibą w Paryżu = 68,6 %
Gmina Tarnowskie Góry = 25,3 %
Gmina Miasteczko Śląskie = 3,1 %
Załoga i byli pracownicy = 3,0 %

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - MTBS

Lista Wspólników Spółki:
1. Gmina Tarnowskie Góry - posiada 41,514% udziałów
2. Gmina Zabrze - posiada 23,367% udziałów
3. Gmina Ruda Śląska - posiada 20,373% udziałów
4. Gmina Knurów - posiada 7,963% udziałów
5. Gmina Lubliniec - posiada 3,253% udziałów
6. Gmina Pyskowice - posiada 3,012% udziałów
7. Gmina Miasteczko Śląskie - posiada 0,516% udziałów

Zarząd Spółki:
Prezes - Franciszek Paśmionka
Z-ca Prezesa - Katarzyna Zimnoch
Członek Zarządu - Katarzyna Piecha
Rada Nadzorcza:
Członek Rady - Irena Superat
Członek Rady - Barbara Zwierzyńska
Członek Rady - Ewa Guziel
Członek Rady - Jan Szołtysek
Członek Rady - Stanisław Wieczorek

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - PWiK

Osoby zarządzające:
Bis Marta Anna - Prezes Zarządu
Kubanowska Daniela Maria - Członek rady
Stefanowski Arkadiusz Karol - Członek rady
Paśmionka Franciszek - Członek rady 
Orłowski Marcin - Członek rady
Schlagner Henryk- Wiceprezes Zarządu
Hrabak Jan - Członek rady
Gastaud Philippe Claude - Prokurent
Jędrysiak Sławomir - Członek rady

Stanisław Wieczorek - Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin Oczyszczali Ścieków Ożarowice

ŁUKASZ DUDEK