bezchmurnie
13°
piątek
Wojewoda śląski stwierdził naruszenie prawa!
24 stycznia 2018 r. | 11:27

Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej z 15 grudnia 2017 roku w sprawie -  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie.

W piśmie czytamy, że po przeanalizowaniu legalności przedmiotowej uchwały stwierdzono, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Poprosiłem o komentarz do decyzji Wojewody Panią Dorotę Topuszczak (Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji). Pani Kierownik odpowiedziała, że jeszcze nie zdążyła przeczytać pisma..

Studium kosztowało 123 000 zł! Firma, która wykonała projekt, nazywa się GEOPLAN i jest z Wrocławia.

Poniżej publikuję decyzję Wojewody śląskiego.

ŁUKASZ DUDEK