zamglenia
środa
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
09 listopada 2021 r. | 07:00

Od dnia 12.11.2021 r. do dnia 07.01.2022 r. nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 ul. Gałczyńskiego w Miasteczku Śląskim.

Zmiana będzie polegać na odcinkowym wyłączeniu z ruchu drogowego jednej jezdni drogi wojewódzkiej w czasie prowadzenia robót budowlanych związanych z remontem przyczółków wiaduktu kolejowego w ramach zadania pn. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".