mgła
14°
10°
niedziela
Wygrał projekt z Miasteczka Śląskiego!
08 października 2019 r. | 07:00

Najwięcej głosów spośród zgłoszonych projektów z pierwszej grupy gmin otrzymało zadanie pn.: „Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb” z gminy Miasteczko Śląskie. Projekt został zgłoszony przez Fundację na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, a jego wartość to 180 000 zł.

Natomiast projektem o największej liczbie oddanych głosów dla drugiej grupy gmin został projekt pn. „Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, zgłoszony przez Panią Karinę Respondek ze Zbrosławic. Jego wartość to 205 000 zł.

W głosowaniu na tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego, które trwało od poniedziałku 16 września do środy 2 października, wzięło udział 4 585 osób. To aż o 1 722 osób więcej niż w roku ubiegłym. Przez 17 dni mieszkańcy zdecydowali o wyborze 2 projektów spośród 14 zgłoszonych do realizacji.

Na realizację projektu zostanie przekazane 180 000 zł. W głosowaniu na nasz projekt oddano 651 ważnych głosów. Oznacza to, że każdy z głosujących zdobył dla gminy ponad 275 zł!

Więcej tutaj.