mgła
10°
sobota
Fot. udzialowiec.com.pl
Jakie wykształcenie posiadają pracownicy Urzędu Miasta?
03 maja 2017 r. | 22:36

Burmistrz odmówił udzielenia mi informacji publicznej w zakresie wykształcenia pracowników Urzędu Miasta.

P. Nowak stwierdził, że żądana informacja publiczna ingeruje w sferę prywatności osób będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim i takiej informacji mi nie udostępni.

A to dobre! Ingeruje w sferę prywatności - od kiedy Urząd Miasta jest sferą prywatną?

Serwis Samorządowy PAP napisał artykuł na podobny temat.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że burmistrz gminy dopuścił się bezczynności, nie udostępniając portalowi internetowemu informacji o wykształceniu pracowników urzędu.

W lipcu 2016 r. redaktor naczelny portalu internetowego zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta i gminy o wydanie zestawienia pracowników urzędu, ze wskazaniem ukończonych przez nich szkół.

W konsekwencji w sierpniu redaktor naczelny wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność burmistrza.

Po rozpatrzeniu sprawy sąd zdecydował, że burmistrz był zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

Ponadto sędzia stwierdził, że informacje dotyczące wykształcenia pracowników instytucji publicznych odzwierciedlają kompetencje i przydatność do wykonywania funkcji publicznych. - źródło: samorzad.pap.pl

Od decyzji Burmistrza napisałem odwołanie.

ŁUKASZ DUDEK