bezchmurnie
10°
niedziela
Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
30 sierpnia 2021 r. | 19:12

W czwartek 26 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żyglin-Żyglinek.

Sołtysem sołectwa Żyglin-Żyglinek został Piotr Musialik.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Żyglin-Żyglinek zostali: Imiolczyk Mirosław, Ścierski Artur, Plaza Andrzej, Wylężek Marek, Czech Aleksander, Śliwa Roman, Żydek Paweł