zachmurzenie duże
sobota
Zagospodarowanie terenu wykopalisk archeologicznych w Żyglinku
08 czerwca 2021 r. | 19:12

Pierwsze wspólne spotkanie z Panią Prof. dr hab. inż. arch. Magdaleną Żmudzińską-Nowak z Wydziału Architektury Politechnika Śląska, Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Panem Zbigniewem Pawlakiem oraz Prezesem Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Panem Mirosławem Indyką.

Tematem rozmów było opracowanie przez Panią Profesor wraz ze studentami architektury różnych koncepcji zagospodarowania terenu wykopalisk archeologicznych w Żyglinku oraz terenu wokół planowanego piroseum na terenie Huty Cynku, tak aby spójnie wyeksponować historię hutnictwa na terenie Miasteczka Śląskiego.

Oba zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie, dlatego teraz trzeba podpisać umowy o prace naukowo-badawcze pomiędzy Politechniką Śląską i Gminą Miasteczko Śląskie oraz Politechniką Śląską i Hutą Cynku, tak aby od października mogły ruszyć prace pod kierownictwem Pani Profesor.