mgła
10°
sobota
Zaproszenie na konsultacje
05 października 2022 r. | 07:08

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta, w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie, które odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. (środa) o godz. 18:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy dla Gminy Miasteczko Śląskie w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.