całkowite zachmurzenie
22°
18°
poniedziałek
Zasady korzystania z siłowni i sali fitness
08 czerwca 2020 r. | 07:00

Zasady korzystania z siłowni i sali fitness:

Korzystaj ze środków dezynfekujących, przed wejściem i wyjściem zdezynfekuj ręce, a przed rozpoczęciem i po zakończeniu ćwiczenia zdezynfekuj po sobie sprzęt.

Jeśli to możliwe, korzystaj również z własnego sprzętu (np. mat fitness).

Limit osób – 1 osoba na 10 m2.

Ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu: 7 (siłownia), 6 (sala fitness).

Zachowaj 2 metry odległość od drugiej osoby.

Noś swój ręcznik i podkładaj go podczas korzystania z urządzeń.

PRZESTRZEGAJ ZASAD! Osoby, które w sposób rażący naruszać będą zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu, a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu.

Jeśli jesteś osobą z grupy wysokiego ryzyka (masz powyżej 60 roku życia lub cierpisz na choroby przewlekłe), rozważ decyzję o korzystaniu z siłowni w najmniej popularnych godzinach, bądź do ustania zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness