zamglenia
-3°
-4°
piątek
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
04 marca 2017 r. | 22:22

W ramach corocznie prowadzonej akcji zbiór odpadów wielkogabarytowych w bieżącym roku, akcja przeprowadzona będzie w terminie od 20 marca 2017 r. do 25 marca 2017 r.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można wrzucać do pojemników stanowiących wyposażenie posesji.

Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości wokół rozstawionych pojemników oraz nie wrzucanie do nich odpadów z rozbiórek budynków, remontów oraz innych odpadów komunalnych np. odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów przedstawia się następująco:

źródło: UM Miasteczko Śląskie