zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Złe warunki na drogach
16 grudnia 2021 r. | 07:11

Wraz ze zmianą pogody, na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie — nie tylko dla kierujących pojazdami, ale również dla pieszych. Jest to czas, kiedy prawdopodobieństwo występowania zdarzeń drogowych wzrasta kilkakrotnie.

Pogarszające się warunki drogowe: występowanie mgły, opadów deszczu, czy śniegu, śliska nawierzchnia i niska temperatura, znacznie wydłużają drogę hamowania, co przy dużym natężeniu ruchu na naszych drogach wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Opady śniegu, deszczu oraz mgły na pewno utrudnią poruszanie się po drogach. Tego rodzaju warunki atmosferyczne nie sprzyjają podróżowaniu. Śliska nawierzchnia jezdni i ograniczona widoczność to w tym okresie najczęstsze przyczyny różnych zdarzeń drogowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych, którzy w tym okresie są mniej widoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Widoczność pieszych w tym czasie staje się jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo.

Przypomnijmy, że podczas takiej aury warunki drogowe przemawiają za powszechnym, bezwzględnym używaniem elementów odblaskowych nie tylko poza terenem zabudowanym i niezależnie od wieku.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry