zachmurzenie duże
niedziela
Złóż fiszkę projektową do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
10 marca 2023 r. | 07:16

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie działalności LGD.

Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można przesyłać do dnia 31.03.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: i.maruszczyk@lesnakrainalgd.pl wpisując w tytule "Fiszka projektowa – LSR".

Fiszki projektowe niekompletne, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Kalety, Miasteczko Śląskie i Pyskowice

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 575 033 755