zamglenia
czwartek
Zmiana przebiegu obejścia drogowego Miasteczka Śląskiego
05 września 2019 r. | 23:08

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Michał Skrzydło zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o dokonanie zmiany trasy planowanego przebiegu obwodnicy Miasteczka Śląskiego określonego w dokumencie pn. „Studium korytarzowe obejścia drogowego miejscowości Miasteczko Śląskie” opracowanego na zlecenie ZDW Katowice.

Proponowana przez gminę zmiana polegałaby na skorygowaniu przebiegu obwodnicy w taki sposób, aby poprowadzić ruch tranzytowy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 908 ul. Gałczyńskiego, przez istniejący wiadukt kolejowy usytuowany w ciągu linii kolejowej nr 182 relacji Tarnowskie Góry — Zawiercie do zaprojektowanego odcinka obwodnicy w przedmiotowym studium.

Ponadto, wariant proponowany przez gminę pozwoli wyprowadzić ruch drogowy nie tylko z centrum Miasteczka Śląskiego ale także umożliwi wyprowadzenie ruchu drogowego z centrum dzielnic: Żyglin i Żyglinek. W tym przypadku zmiana polegałaby na zaprojektowaniu nowego odcinka obwodnicy, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 912 ul. Śląską do miejsca połączenia z odcinkiem obwodnicy biegnącym od strony drogi wojewódzkiej nr 908.

Zmiana przebiegu trasy obejścia drogowego miejscowości Miasteczko Śląskie nie będzie wymagała budowy nowych obiektów budowlanych i rozbiórki jakichkolwiek nieruchomości. Nie będzie również przeszkód w pozyskaniu niezbędnych gruntów pod planowaną inwestycję drogową.