bezchmurnie
20°
19°
poniedziałek
250 tys. zł w budżecie obywatelskim dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego
07 października 2017 r. | 11:58

Do 27 października można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 250 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego.

Kto może zgłosić projekt?

  • każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2017 roku 18 lat,
  • organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tarnogórskiego zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
  • propozycja projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego wymaga poparcia wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Wzór listy poparcia dla wybranego projektu który znaleźć można TUTAJ.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenie projektów odbywa się na formularzu zgłoszenia projektów, który znaleźć można TUTAJ.

Wypełnione formularze projektów składa się w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 – kancelaria pok. nr 1, za pośrednictwem poczty lub przesyła się w wersji elektronicznej na adres e-mail kancelaria@tarnogorski.pl do 27 października, przy czym oryginalne dokumenty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w terminie 3 dni od daty ich wysłania.

Zasady i procedury dotyczące budżetu partycypacyjnego znaleźć można TUTAJ.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 63.

źródło: powiat.tarnogorski.pl