zachmurzenie duże
piątek
Grafika: MOK Miasteczko Śląskie
Ruszają zapisy – Zima w mieście 2017
30 grudnia 2016 r. | 14:41

Tegoroczne ferie zimowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą miały za zadanie zagłębić dzieci uczestniczące w zajęciach w tematykę prostych doświadczeń chemicznych oraz w przystępny sposób przedstawić im prehistorię naszego regionu. Między innymi pojedziemy w tym celu do Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, położonego w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sadowa Góra gdzie odsłonięto warstwy skał zawierające w sobie liczne szczątki szkieletowe szkarłupni, mięczaków, głowonogów, ryb, a nawet kości gadzie prajaszczura nothozaurus sprzed 230 mln lat.. Warsztaty edukacyjne będą przeplatane zajęciami plastycznymi oraz sportowymi gdzie dzieci będą miały okazję się zrelaksować, rozluźnić i spędzić czas aktywnie. Planowane są również dwa wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

Udział w projekcie Zima w mieście 2017 jest bezpłatny. Wszystkie zajęcia, warsztaty i wyjazdy są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Zapisy są przyjmowane wyłącznie na podstawie Kart Zgłoszeniowych, które są dostępne w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim (Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24 oraz Żyglin, ul. Śląska 44).Wypełnione i podpisane Karty Zgłoszeniowe przyjmowane są wyłącznie w biurze MOK-u w Miasteczku Śląskim.

Liczba miejsc jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są do wyczerpania miejsc ale nie później niż do 11 stycznia 2017 r.

Prosimy o zabezpieczanie dzieci w prowiant.

Wodę mineralną dla dzieci uczestniczących w akcji Zima w mieście 2017 zapewnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

data/logo tg_400.jpg

Źródło: MOK Miasteczko Śląskie