mgła
14°
10°
niedziela
Informacja na temat wycinki drzew przy ul. Karpackiej
15 kwietnia 2024 r. | 19:16

Informujemy, że wycinka drzew w rejonie ulicy Karpackiej w Miasteczku Śląskim odbywa się na terenach leśnych.

Organem właściwym do wydania zgody na wycinkę drzew oraz uprawnionym do kontroli czy decyzja jest prawidłowo wykonywana jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Urząd Miasta w Miasteczku Śląskim nie wydał decyzji na wycinkę drzew na przedmiotowym terenie.